Bulterier Butch Little bull


Zdraví

Testování bulíků je velmi důležité, můžem tím předejít onemocnění dalších generací.

Test srdce dopplerem:

Test ledvin - UPC: